Zagvozd Home Page
The Internet's #1 Source of News on Zagvozd
Zaranc ploca

    Izdavac:
    ZUPSKI URED
    21270 Zagvozd - telefon 021/847-029
    Ziro racun: 34450-621-16, poziv na broj 01-15500389521

    Odgovara:
    don PAVAO PAVIC

    Uredjuju:
    MILAN GLIBOTA
    ZELJKO KUKAVICA
    JOSKO MASLIC
    MARIJA STOJIC
    IVICA SUSIC
    VEDRANA SUVAR

    Lektor:
    IVICA SUSIC, prof.

    Korektura:
    MILAN GLIBOTA

    Naslovnu stranu izradio:
    NEDILJKO SUVAR, akademski slikar

    Fotografije:

    MARTIN BARTULOVIC

    List izlazi povremeno

    Tisak: "PECAT" - Omis